Japonština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

Japonsky mluví přibližně 130 miliónů lidí. Většina z nich samozřejmě žije v Japonsku, ostatní pak v komunitách japonských emigratnů po celém světě. Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě. V japonském písmu se používají čínské znaky a dvě fonetické slabičné abecedy, v některých případech i latinka. K zápisu japonštiny se používá směs tří jazykových systémů. Jsou to kandži, hiragana, a katakana. Kandži se používá k vyjádření slova, koncovky a partikule jsou doplněny hiraganou. Katakana se používá pro fonetický přepis cizích slov, nebo slov převzatých z cizích jazyků. 

Píše se bez mezer mezi slovy. Tradičně jsou znaky uspořádány do sloupců, ve sloupci se píše shora dolů, sloupce jsou řazeny zprava doleva. Japonské knihy tedy mají stránky řazené z českého pohledu "odzadu".